top of page

BRO

Tannbro er en erstatning for ødelagte og manglende tenner. Tannbro er en fast løsning og kjennes som egne tenner. Tannbro har god prognose, forutsatt at du rengjør tennene grundig og kommer på regelmessige tannlegebesøk.

Ved fremstilling av tannbro former tannlegen nabotennene, tar avstøpning og sender avstøpet til tannteknikeren. I mellomtiden får du en midlertidig tannbro. Tannteknikeren lager en bro som består av flere tenner. Fremstillingen av en tannbro er et kunstverk og tar noen dager.

 

Ved det neste besøket hos tannlegen, prøver vi tannbroen og hvis den passer fint og du er fornøyd med estetikk, form og funksjon, limes broen fast. Normalt trengs det to besøk for en tannbro. Behandlingen skal være smertefri og utføres under lokalbedøvelse. Mens du venter på tannbroen er det vanlig med litt ising fra nabotennene som tannlegen har formet. Dette forsvinner som oftest når du får tannbroen på plass.

 

Hvis du ikke erstatter en manglende tann, kan de nærliggende tennene bevege seg, kjevebenet kan resorberes og bittet dit kan endres. Det er ikke alltid nødvendig å erstatte alle manglende tenner, men vi anbefaler deg å kontakte en tannlege for å diskutere erstatning av dine tenner. Implantat og tannprotese er andre behandlinger for å erstatte manglende tenner. 

 

Hva kan skje hvis jeg ikke erstatter mine tenner?

Hvis din tann ikke fyller noen funksjon er det ikke alltid nødvendig å tenke på erstatning, men hvis tannen er en viktig tann må du diskutere erstatning av tannen med din tannlege. Dersom du venter for lenge med å erstatte viktige tenner, risikerer du:

 

 • Vanskelighet med å spise eller prate

 • Estetiske problemer og vansker med å smile eller være sosial

 • Forflytting av andre tenner i samme kjeve og motsatt kjeve. Da kan det bli vanskelig å lage bro eller implantatbehandling senere

 • Resorpsjon av tannbeinet og vanskeligheter med tannimplantatbehandling

 • Bittfeil, tyggemuskel- og kjeveleddsproblemer

 

Derfor anbefaler vi deg en grundig diskusjon med din tannlege om erstatning av dine tenner. Du må få vite om du trenger å erstatte dine tenner og i så fall hvilke alternativ du har. Du må også diskutere priser for ulike behandlinger.

 

Fordeler og ulemper med tannbro:

 • Tannbro er en fast erstatning og er mer komfortabel en løse tannproteser.

 • Det går relativt fort å få en tannbro og det er billigere enn tannimplantat.

 • Resultatet er ofte naturlig og har god estetikk.

 • Enkelte tenner som tannbroen sitter på kan trenge rotfylling i framtiden.

 • Tannbro trenger støttetenner som må formes og kan ikke utføres hvis du ikke har tilstrekkelig antall støttetenner.

 • Som alle andre behandlinger trenger tannbroen vedlikehold.

Andre alternativer for å erstatte manglende tenner er tannprotese og tannimplantat. Tannprotese er et avtakbart alternativ som er billigere. Tannimplantat er en moderne behandling som foretrekkes hvis du har friske nabotenner og ikke vil slipe dem til.

bottom of page